Home » Formare » Formarea în metoda Referențialul Arhetipurilor Personale (RAP)

Formarea în metoda Referențialul Arhetipurilor Personale (RAP)

Dorești să urmezi formarea pentru a putea deveni practician al acestei originale și interesante metode? Iată care sunt primii pași pentru obținerea cunoștințelor necesare și a dreptului de a practica metoda RAP lansată acum și în România.

Formarea este structurată în cinci module. Fiecare modul cuprinde un număr de teme ce vor fi studiate și validate în cadrul formării. După parcurgerea primelor trei zile din primul modul (arcanele majore, calculul și analiza primelor treisprezece case), aveți posibilitatea să urmați celelalte cursuri în ordinea dorită.
Toate temele vor fi abordate de-a lungul a 19 zile și vor fi completate de ședințe de circa două ore online cu un formator RAP, care va verifica buna integrare a metodei. În total această formare cuprinde 19 zile + 9 ședințe online.
Formarea va fi validată prin redactarea unei lucrări de cel puțin 20 pagini ce va consta în analiza propriul Referențial. Din acest moment, Școala Internațională Georges Colleuil va putea elibera un “certificat de final de studii al primului ciclu din RAP”.

Cuprinsul cursului:

RN 1 ( o zi ): Introducere în metoda RAP ( structură, istoric și funcții )- Simbolurile și arhetipurile arcanelor majore. ( abordare filosofică, mitologică și psihologică). 

RN 2 ( 2 zile ): Studiul Caselor 1 – 12 – Identificarea și numirea resurselor – Identificarea și numirea provocărilor – Pasajele obligatorii ale existenței noastre – Eșecurile și experiențele vieții: cum să le integrăîntr-o atitudine de câștigători, cum să le utilizăși transformăîn viața noastră – Cum să deznodăm nodurile psihologice și transgeneraționale – Introducere în scara lui Iacob sau cum să ne poziționăîn linia timpului. 

RN 3 ( 2 zile ): Studiul Casei 13 sau Casa paradoxurilor – Ce este o problematică din punct de vedere filosofic? Aspectele contradictorii ale fiecărei arcane – Aspectele regale cu Casa 13 – Inițiere în bucle și mitologie ca instrument de reziliență

La sfârșitul acestor trei sesiuni participanții vot putea calcula cu ușurință un RAP șîși vor însuși o lectură fluidă de sintezăÎntr-un cerc amical și familial vor putea ajuta la o mai bună înțelegere a unui Referențial. Începând cu modulul următor vor putea urma cursurile cu un formator agreat de către școală din orice zonă geografică și vor putea urma modulele în ordinea dorită în funcție de disponibilitatea fiecăruia. 

RN 4 ( 2 zile ): Studiul și aplicarea în practică a principalelor aspecte din RAP ( configurații și dialectici speciale ) – Orientarea și reconversia profesională – Reperarea proiectelor parentale – Studiul câmpului de coerență: cum să transformăm provocările și resursele pentru a dezvolta potențialurile – Studiul Căilor în RAP

RN 5 ( minimum 3 zile ): Modulul RN5 sau stagiul formatorului este ocazia dată formatorului de a pune în practică creativitatea personală în predarea metodei RAP ( RAP și Chi gong, Tarot și dans, Tarot și Teatru, etc.) Acest modul se desfășoară de-a lungul a minimum trei zile. Studentul va alege un stagiu propus pe lista formatorului. El are dreptul să aleagă un alt modul RN5 propus de un alt formator certificat de școală.

RN 6 ( 3 zile ): Referențial de cuplu de familie și de grupe ( Roiurile ) – Carta alianței – Aspecte încrucișate – Compararea temelor – Gestiunea conflictelor personale și profesionale prin abordarea transgenerațională a Referențialului . Analiza arhetipurilor în familiile recompuse – RAP-ul unei țări- RAP- ul unei întreprinderi. 

RN 7 ( 2 zile ) : Studiul poziției Stelei în Referențial. Studiul găurilor negre: conflicte psihice inconștiente personale sau relaționale. 

RN 8 ( 2 zile ): Arcanele minore, căutarea Graalului. Arcana minoră de sinteză și cum să dezactivăm schemele repetitive. Abordarea filosofică, psihologică și energetică a celor patru elemente. 

RN 9 ( 2 zile ): Introducere în teoria inconștientului din punctul de vedere al lui Freud, Jung și alții. Procesul de refulare și sublimare – Referențial și inconștient – introducere în psihopatologia adultului. Protocolul terapeutic cu metoda RAP.

MASTER CLASS ( 5 zile )

Aceste zile sunt un moment privilegiat întâlnirii studenților RAP din toate colțurile lumii. În cursul acestui master class vețîmpărtăși ceea ce ați achizițonat în cursul formării, veți aprofunda studii de caz, veți trăședinta RAP așa cum se petrece ea în cabinet. Veți primi informații complementare asupra originii RAP-ului și asupra aspectelor care nu au fost aprofundate în cursul formarii inițiale ( domicilii și super domicilii, Arcana fluctuantă, remediul eteric, scenariul catastrofă și alte subiecte la cererea studenților). Veți primi ajutor în redactarea memoriului care va încheia primul ciclu de formare. 

Atelier 1 ( 1 zi ): Studiul propriului Referențial – aceasta zi este ocazia punerii în practică a teoriilor primite în cadrul primelor module. În cursul exercițiilor și schimbului de trăiri se vor înțelege mai bine interacțiunile între casele Referențialului și legătura între simbolistica unei arcane și propriile trăiri. Participanții vor deprinde arta de a conjuga Arcana + Casa + Trăirea.

Atelier 2 ( 1 zi ): Studiul Casei 8 sau Casa meteo. Calculul Casei 8 și a datei la care se schimbă – Studiul aspectelor particulare ale Casei 8 ( efect lupă, eclipsă, coadă de eclipsă, amprenta, etc.) – Care sunt energiile pe care Casa 8 ni le propune pentru un an? Ce bilanț sau ce travaliu ne propune Casa 8?

Atelier 3 ( 1 zi ): Studiul brizurilor în RAP. Prezența brizurilor permite înțelegerea aspectelor identității sfărâmare. Simbolistica arcanelor care constituie brizura ne ajută să înțelegem de unde vine aceasta brizură și cum putem crea o nouă unitate. Studiul unui caz particular, copiii de substituție. 

Atelier 4 ( 1 zi ): Diferitele protocoluri de ședințe cu metoda RAP. Gestiunea transferurilor și proiecțiilor – Organizarea spațio-temporală a unei ședințe – Diferite abordări ale unui Referențial: terapeutică ( centrată pe obiect), Coaching ( centrată pe obiect ), didactică ( RAP centrat pe RAP). Etica unei consultații. Cele șapte reguli de aur ale RAP-ului. 

Atelier 5 și 6 ( două zile ): training intensiv. Cum folosim Referențialul într-o situație reală în cadrul unei ședințe cu persoane exterioare formării. Părerea și critica formatorului.

Precizări 

** După obținerea certificării, noii posesori ai diplomelor vor semna cartea deontologică comună practicienilor și formatorilor. Vor avea dreptul să utilizeze numele RAP în plan profesional.

** Formatorii certificați vor putea obține din partea școlii diplome pentru studenții lor. Școala este singura certificată de a organiza Master Class -ul și juriul pentru susținerea memoriilor. 

Vă amintim că numele Référentiel De Naissance ( RAP în versiunea română ) este înregistrat la la INPI cu numărul 063425574. De aceea numele Référentiel De Naissance nu va putea fi utilizat fără acordul autorului său sau a celor care au dreptul asupra acestuia. Orice abuz va fi semnalat Comitetului de Etică al Școlii REFORM.

Cursurile vor fi susținute chiar de creatorul metodei, Georges Colleuil în limba franceză și interpretate în Limba Română dar si de Formatorii agreati Claudia Savu, Monica Daniela Gaitanaru si Corina Pirsean. Ședințele individuale vor consta în aprofundarea propriului Referențial și verificarea bunei integrări a materiei. Vor fi supervizate de Claudia Savu, Monica Daniela Gaitanaru si Corina Pirsean, practicieni RAP și reprezentani ai metodei în România. Redactarea lucrării se poate realiza, după preferință, fie în Limba Română fie în Limba Franceză (pentru cunoscători).

Precizări 

** După obținerea certificării, noii posesori ai diplomelor vor semna cartea deontologică comună practicienilor și formatorilor. Vor avea dreptul să utilizeze numele RAP în plan profesional.

** Formatorii certificați vor putea obține din partea școlii diplome pentru studenții lor. Școala este singura certificată de a organiza Master Class -ul și juriul pentru susținerea memoriilor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *