Cele 7 Reguli de Aur

Cele șapte reguli de aur în Referențialul Arhetipurilor Personale

1. Intodeauna universalul din simbol se va asocia experiențelor individuale.

Orice arcană este un captor de experiențe. Nu va avea așadar niciun sens să vorbim despre izolare atunci când analizăm Ermitul, dacă subiectul în cauză are o experiență pozitivă în ceea ce privește solitudinea.

2. Prezența unui aspect în temă nu garantează existența conflictului. De asemenea existența unui conflict nu va garanta prezența aspectului în Referențial.

3. Atunci când calitatea sugerată de un anumit aspect nu se exprimă presupunem că  aceasta este ”incuiată”. Fiecare încuietoare își are cheia corespunzătoare.

    Există trei încuietori principale: 

   Prima încuietoare : Casa 7

   A doua încuietoare : Casa 13 (aspectul de provocare deținut de Casa 13)

   A treia încuietoare : Casa 11

Fiecare încuietoare poate fi deschisă de una dintre cele trei chei fundamentale din Referențial.

    Prima cheie : Casa 6

    A doua cheie : Casa 13 ( aspectul de resursă deținut de Casa 13)

    A treia cheie : Casa 12 

4. Atunci când o arcană se repetă de una sau mai multe ori în același Referențial vom căuta să interpretăm de fiecare dată diferitele niveluri ale arcanei respective.

5. Nu există arcane negative în Referențial așa cum nu există nici arcane pozitive.

Ceea ce este primordial într-o interpretare nu este arcana prezentă ci analiza pe care trebuie să o întreprindem asupra arcanei respective, în funcție de casa în care se află.

6. Nu interpretăm o arcană sau un aspect absent.

Faptul că nu există o anumită arcană sau un anumit aspect într-un Referențial (de exemplu, nici o stea) nu implică nicio concluzie.

7.  Trăirea este mai importantă decât aspectul, aspectul este mai important decât casa iar casa este mai importantă decât arcana.   

În ordinea importanței analizei vom pune accentul pe trăirea personală a persoanei în cauză, urmând aspectele (oglinzi, configurații, bucle) și abia după aceea putem analiza și arcanele și casele în care acestea se situează. Sensul și valoarea fiecărui arcan este dat de locul în care se află în Referențial, de casa pe care o ocupă. Nu are niciun sens să spunem ”Am cartea respectivă în Referențial” dacă nu am analizat mai întâi sensul casei în care aceasta se află