Ciclul de Formare

CICLUL I CUNOȘTINȚE FUNDAMENTALE

Certificat de finalizare a studiilor Ciclul I în Referențialul Arhetipurilor Personale

Condiții de obținere:
• parcurgerea cursurilor de la RN1 la RN9;
• parcurgerea celor 6 zile de atelier;
• participarea la Master Class;
• redactarea unui memoriu de minim 30 de pagini ce va conține analiza propriului RAP;
• redactarea unei scrisori prin care se exprima dorința de a obține certificarea, însoțită de o copie a carnetului de formare emis de Școala Referențialului Arhetipurilor Persoanale în cadrul căreia au fost urmate cursurile.
Notă: Persoanele care au urmat cursurile cu un formator agreat dar fără a avea un contract cu o Școală au posibilitatea să se adreseze direct, la alegere, unei Școli agreate în Referențialul Arhetipurilor Personale în scopul de a-și valida orele de formare.
De la momentul obținerii certificatului, studentul este autorizat să practice Referențialul Arhetipurilor Personale sub supervizarea formatorului-referent. Cu toate acestea, nu se poate prezenta ca practician profesionist al metodei.

Certificat de Practician agreat în Referențialul Arhetipurilor Personale

Condiții de obținere:
• deținerea certificatului de final de studii Ciclul I;
• redactarea unei scrisori prin care se expun motivele pentru care se dorește obținerea certificatului de practician;
• atestarea faptului că s-a urmat sau se urmează o terapie personală cu durata de cel puțin un an;
• redactarea unui memoriu de minim 40 de pagini prin care se prezintă ședințele în care se acompaniază o persoană voluntară cu metoda RAP. În acest memoriu va fi integrată sinteza a cel puțin 9 ședințe desfășurate pe durata a cel puțin 9 luni;
• susținerea acestui memoriu în fața unui juriu compus din reprezentanți ai Școlii, juriu care-și va da acordul pentru obținerea certificării ca practician RAP;
Persoanele care primesc titlul de practician vor semna Carta Deontologică comună practicienilor și formatorilor RAP.

CICLUL II

Certificat de finalizare a studiilor Ciclul II în Referențialul Arhetipurilor Personale

Condiții de obținere:
• deținerea certificatului de studii Ciclul II – metoda RAP;
• participarea la stagiul “Diferențialul Arhetipurilor Personale”;
• participarea la stagiul “Sigiliul în Referențialul Arhetipurilor Personale”;
• participarea la două stagii deschise de minimum trei zile fiecare (la alegere din stagiile propuse de Școală sau de formatorul autorizat: Mitograma, Onomasophie, Blazoane, Vise, etc.);

Certificat de Formator agreat în Referențialul Arhetipurilor Personale

Condiții de obținere:
• deținerea certificatului de studii Ciclul II – metoda RAP;
• deținerea certificatului de practician agreat în Referențialul Arhetipurilor Personale ;
• parcurgerea cursului de pedagogie « Instruirea Formatorului » ;
• candidatul la certificarea ca formator reface gratuit toate formările din primul ciclu cu un formator la alegere, care îi va deveni „formator-referent”. Acesta din urmă trebuie să fie acreditat de o Școală agreată în Referențialul Arhetipurilor Personale;
• ȘI / SAU viitorul formator are oportunitatea de a conduce ateliere, conferințe sau module cu studenții la alegere, sub rezerva semnării unui pact pedagogic cu Școala sau cu formatorul-referent. Acest pact pedagogic trebuie să indice modulele pe care practicianul este autorizat să le predea și să le valideze pe carnetele de formare ale studenților proprii. Formatorul – referent va contrasemna carnetele până la certificarea viitorului formator. Acest pact pedagogic este valabil timp de un an, cu posibilitatea de reînnoire cu acordul Școlii sau al formatorului – referent;
• redactarea de către viitorul formator a unui memoriu de minim 40 de pagini care să reflecte experiența pedagogică de teren ;
• dacă formatorul-referent consideră că viitorul formator este pregătit, solicită Școlii reunirea unui juriu în fața căruia viitorul formator va susține memoriul de teren. Ca urmare Școala va decide remiterea certificatului de formator în Referențialul Arhetipurilor Personale ;
• noul formator este invitat să semneze un contract de formator cu Școala. Acest contract îi va permite să-și organizeze liber formările, cu excepția Master Class care nu poate fi organizat decât de Școlile agreate în Referențialul Arhetipurilor Personale, și cu excepția juriilor de susținere care sunt organizate de Școli la cererea formatorilor pentru studenții lor.

FACILITATOR AL INCINTEI SACRE

Certificatul de Facilitator al Incintei Sacre este o cale alternativă propusă persoanelor care nu sunt nici practicieni, nici formatori certificați sau celor care doresc o perioadă mai lungă pentru a atinge aceste niveluri. Prin urmare, certificatul de Facilitator al Incintei Sacre nu autorizează prezentarea ca profesionist în metoda RAP atâta timp cât nu au fost suținute în fața unui juriu memoriile de practician și de formator.
Condiții de obținere:
• deținerea certificatului de final de studii Ciclul I
• participarea la 3 ateliere de acompaniament în plus față de cele incluse în formare.

Descarcă PDF