Ciclul de Formare (valabil până la 01.11.2019)

CICLUL DE FORMARE IN METODA RAP

CICLUL I – PROGRAM PRINCIPAL

CUNOSTINTE FUNDAMENTALE

Certificat de final de studii Ciclul I – metoda RAP

Conditii de obtinere:

 1. Participarea la toate cursurile RN1 – RN9 si la orele de aprofundare suplimentare;
 2. Participare la cele 6 zile de atelier;
 3. Participarea la Master Class;
 4. Redactarea unei lucrari (memoriu) de minim 30 de pagini ce va contine analiza propriului RAP;
 5. Redactarea unei scrisori prin care se exprima dorinta de a obtine certificarea. Aceasta scrisoare va fi insotita de o copie a carnetului de formare in metoda RAP.

______________________________________________

CICLUL II

APROFUNDAREA

Certficat de final de studii in Ciclul II – metoda RAP

 1. Detinerea certificatului de final de studii Ciclul I – metoda RAP;
 2. Participarea la stagiul “Diferentialul Arhetipurilor Personale”;
 3. Participarea la alte doua stagii cu o durata de minimum trei zile propuse de Scoala Georges Colleuil (Mitograma, Vise, Onomasophie, etc).

______________________________________________

PROFESIONALIZAREA

Certificatul de Practician RAP

Conditii de obtinere:

 1. Detinerea certificatului de final de studii in Ciclul II – metoda RAP;
 2. Redactarea unei scrisori prin care se exprima motivatia pentru care se doreste obtinerea titlului de practician RAP;
 3. Atestarea faptului ca s-a urmat o terapie personala cu o durata de cel putin un an;
 4. Redactarea unui memoriu de minimum 40 de pagini prin care se prezinta sedintele prin care se acompaniaza o persoana voluntara cu metoda RAP. In acest memoriu va fi integrata sinteza a cel putin 9 sedinte desfasurate pe durata a cel putin 9 luni;
 5. Sustinerea acestui memoriu in fata unui juriu compus din reprezentanti ai Scolii Georges Colleuil, juriu ce va trebui sa-si dea acordul pentru acordarea certificarii ca practician RAP.

Persoanele care au primit dreptul de a folosi titlul de “Practician RAP” vor semna Carta Deontologica comuna practicienilor si formatorilor RAP.

Referențialul Arhetipurilor Personale ( Le Référentiel de Naissance ) este creație Georges Colleuil și este înregistrat la Institutul Național al Proprietății Industriale din Franța sub numărul 063425574.

Descarcă PDF