Arcana 17 – Crucea Sudului

Descriere Arcana 17: A reveni calm, din furtună. A reveni din iluzii, a renunța la protecții. Există totdeauna o sursă undeva, chiar în deșert. A da să bea celui însetat, iată misiunea ultimă a acestei arcane.

Această arcană evocă crucea tuaregă și constelația zodiacală cu același nume.Ea reunește temele compasiunii și dragostei universale, glorificând în același timp femeia. Îngenunchiată, legată în același timp de lumea celestă,femeia oferă protecția pură de care umanitatea are nevoie. Canal de înțelepciune divină, Crucea Sudului așezată pe fruntea ei, ne spune că niciodată nu ducem lipsă de nimic.

Există douăzeci și una de cruci ale sudului și o a douăzeci și doua dedicată rebelului. Sub ce altă formă am putea găsi încă arhetipul primar al Tarotului? Numele acesta Tarot derivă oare din cel de tuareg? Oamenii albaștri care din noaptea timpului sculptează aceste cruci stranii din argint.

Fântânile sunt bogăția săracilor se spune la Fez.

Noi verificăm intuiția adevarului interior și un sentiment de autenticitate în fața acestei arcane. Arcana nudității. Aici toți Saltimbancii care suntem intră în lumea abandonului. Suntem gata să stabilim noi legături cu lumile infinite, să contactăm speranța, compasiunea, lumina care se manifestă pe pământ.

Cele două urne amintesc de Înțelepciune. Are loc o transmutație. Este ca și cum tot ce schimbăm în viața interioară influențează lumea exterioară. Este ca și cum conținutul influențează vasul de care este conținut.

Întâlnirea inițiatică a Diavolului și a Turnului a permis Înțelepciunii să se transforme în Cruce a Sudului. Această schimbare se referă la tema puterii. Stăpânirea de sine și puterea asupra lumii stranii a energiilor. Deversarea acestora pe pământ și în apă semnalează abandonarea puterii. Atingem astfel un nivel foarte înalt al inițierii: nu e momentul când accedem la putere, ci acela în care acceptăm să renunțăm la ea.

În Crucea sudului strălucește o umilință autentică, o profundă spiritualitate și o iubire infinită.

Lichidul pe care femeia îl varsă este generozitatea sa. Aceasta nu se va sfârși niciodată.

Faptul de a dărui cu generozitate conținutul inimii tale permite ca niciodată să nu fii tu însuți privat depropria sursă.

Arcana 17 ne vorbește de acest adevăr interior, de această cunoaștere la care nu poți ajunge decât golindu-te de toată știința și a te conecta la Natură. Ea ne face legătura cu eternul feminin, adormit în fiecare dintre noi, numita anima.

Transmutarea s-a întâmplat. Unsprezece picături de aur potabil, unsprezece pentru că trebuie să ne regăsim forța și să o hrănim.

Cuvinte cheie: Eu restitui. Eu dau speranță.

Iertare. Împărtășire. Goliciune. Dragoste necondiționată. Etern feminin. Adevăr. Sens cosmic și spiritual. Creștere. Abandon. Încredere absolută. Dezgolire.

Georges Colleuil,  traducere Elena Beca, practician și formator în supervizare, e-mail: elena_beca@yahoo.com