Despre Referențialul Arhetipurilor Personale, Testimonial Elena Beca

“Referențialul Arhetipurilor Personale este o cale de autodescoperire.

Conținutul de simboluri structurate, pornind de la data nașterii, conduce pe cel interesat spre ințelegerea evenimentelor pe care le-a trăit.

Metoda RAP are la bază faptul că la naștere sufletul vine cu disponibilități specifice de a se manifesta în raport cu impresiile din mediu. Arhetipurile reprezentate prin arcanele tarotului zugrăvesc modul în care sufletul omului trăiește experiențele realității fizice.

Cunoașterea propriului Referențial susține procesul de dezvoltare ce îi este potențial dat fiecăruia și care este conținut în germene în psihicul său, putând fi după caz,actualizat sau nu. Lumea constiinței se uneste prin arhetipuri cu experiența originară a omenirii, iar omul conștient de el însuși se conturează ca individualitate.

Referentialul Arhetipurilor Personale este un mijlocitor între ascuns și revelat în om și ține de domeniul realității subtile. El ajută la elucidarea inexprimabilului din om, la crearea unor punți între ceea ce e intuit obscur și ceea ce este comprehensibil, într-un mod satisfăcător, pentru a alina sentimentul de izolare al persoanei. RAP ajută la lărgirea sferei conștiinței de sine și la maturizarea personalității. Importanța specifică a lucrului cu simbolurile rezultă din descrierea vieții individuale în care experiența personală este captată în forme arhetipale. Aceste experiențe sunt integrate intr-un parcurs cu sens, iar Referentialul are aspect asemanator unei desfașurări dramatice, o piesă de teatru cu efect catarctic.”

Elena Beca a absolvit cursurile Facultății de Filosofie a Universității din București secția Sociologie, în 1976.

Este Doctor în Filosofie al Universității din București din 1996.

Timp de 22 de ani a predat Sociologie la această Universitate și a colaborat cu alte instituții din domeniul educației.

A avut privilegiul să fie studenta Doamnei Zerka Moreno în Psihodramă și în perioada pregătirii doctoratului a avut un stagiu la Royal College în Londra unde a studiat Life Events and Illness cu George Brown, Tirill O Harris și Paul Bebbington.

În prezent este Practician al metodei Referențialului Arhetipurilor Personale și Formator pentru primele module din această metodă, sub îndrumarea lui Georges Colleuil.

Dr. Elena Beca este o persoană complet dedicată studiului, un interlocutor atent și empatic și mai mult ca toate, un bun povestitor.

Share: