MASTER CLASS Referențialul Arhetipurilor Personale

Acest Master Class este deschis tuturor celor care au o cunoaștere aprofundată a metodei și eticii Referențialului Arhetipurilor Personale.

Doar studenții care au parcurs cele 5 zile de Master Class, celelalte module din programa de studii și care au terminat memoriul personal vor beneficia de un atestat oficial de final de studii a Ciclului I în metoda Referențialului Arhetipurilor Personale. Acest atestat deschide ușa pentru pregătirea diplomei de Practician agreat.

Acest Master Class va fi susținut de Georges Colleuil, Monica Daniela Găitănaru și Monica Măgureanu.

Rezervat studenților care au absolvit modulele R1 – R9 (cu excepția R 5), aceste zile reprezintă un moment și un spațiu privilegiat pentru a întâlni studenți ai Referențialului Arhetipurilor Personale (Le Référentiel de Naissance) care provin din toate mediile.

În cadrul acestui Master Class va trebui să puneți în scenă anumite aspecte studiate la cursurile pe care le-ați urmat și vom aborda numeroase subiecte care nu au fost menționate de-a lungul parcursului vostru de până acum (Pe parcursul acestor zile, Georges Colleuil va explica fundamentele istorice ale Referențialului, precum și diferitele curente și surse de inspirație care au contribuit la crearea acestei metode).

Se va oferi ajutor pentru redactarea memoriului care va încheia primul ciclu.

Georges Colleuil Master Class, Program predat de Georges Colleuil la Grand Hotel Continental– pe parcursul a 3 zile, 04 – 06 Noiembrie, zilnic 10:00 – 18:00, vor fi abordate următoarele teme :

 • Metafora cuantică a Referențialului Arhetipurilor Personale.
 • Structura atomică a Referențialului
 • Vibrația energetică a arcanelor
 • Tabelul lui Mendeleev
 • Remediul eteric și remediul simbolic
 • Arcana fluctuantă.
 • Cicatricea Referentă
 • Scenariul catastrofă
 • Domiciliile simple
 • Descifrarea simbolică a unor patologii prin Tarot.
 • Informații complementare privind originea Referențialului, precum și multe aspecte care nu au fost integrate, studiate sau aprofundate în parcursul vostru.
 • Câteva cazuri practice.

Costul programului susținut de Georges Colleuil este de 1450 RON

Master Class – Monica Daniela Găitănaru – 19 Noiembrie, 10:00-18:00, la Centru, Dimitrie Onciul, 27, etaj 2, București

 • Împărtășirea experiențelor dobândite în timpul formării
 • Punerea în practică a teoriilor dezvoltate de Georges în cadrul Master Class (împărtășiri suplimentare privind scenariul catastrofă și arcana fluctuantă)
 • Instruire practică în consultație
 • Ajutor pentru redactarea memoriului

Costul programului susținut de Monica Daniela Găitănaru este de 350 RON

Master Class Monica Măgureanu – 20 Noiembrie, 10:00-18:00, Strada Constantin Aricescu 15, etaj 3, București

 • Super domiciliile
 • Cuantele de energie în Referențial (în relație cu oglinzile)
 • Punerea în practică a teoriilor dezvoltate de Georges în cadrul Master Class (împărtășiri suplimentare privind scenariul catastrofă și arcana fluctuantă)
 • Studiul cazurilor clinice specifice Referențialului (legătura cu oglinzile)
 • Studiul unor cazuri clinice specifice din Referențial, pentru a fi descoperite sau aprofundate
 • Stăpânirea a cel puțin unui tiraj

Costul programului susținut de Monica Măgureanu este de 350 RON

Detalii înscriere și participare

Cursul este susținut de însuși creatorul metodei, Georges Colleuil, în limba franceză cu traducere simultană în limba română – 3 zile, 04 – 06 Noiembrie 2022, Monica Daniela Găitănaru – 1 zi, 19 Noiembrie, Monica Măgureanu, 1 zi – 20 Noiembrie.

Înscrierile se fac la:rap@pandorrastyle.ro și sunt condiționate de semnarea contractului și achitarea integrală a taxei. Înscrierile vor fi luate în calcul în ordinea confirmării de plată a stagiului.

Număr Maxim de participanți – 30 persoane

Data limită de înscriere este 14 Octombrie 2022, condiționată de achitarea integrală a taxei în același termen.

Modalități de plată

Pentru cei care participă doar la stagiul Master Class, taxa de participare (5zile) este de 2150 RON.

Persoanele care se înscriu și achită integral taxa de participare până la data de 03 Octombrie 2022  vor achita 1950 RON.

Pachete Speciale

Pachet Special – Sigiliul și Master Class cu Georges Colleuil, Monica Daniela Găitănaru, Monica Măgureanu – Persoanele care se înscriu și achită integral taxa de participare până la data de 03 Octombrie 2022 vor achita 2950 RON

Pachet Special – Sigiliul, Master Class (5zile), Labirintul cu Georges Colleuil – Persoanele care se înscriu și achită integral taxa de participare până la data de 03 Octombrie 2022 vor achita 3550 RON

Plata acestei sume condiționează validarea înscrierii. Dacă plata se face prin virament bancar, participanții vor trebui să ia în calcul întârzierile bancare pentru ca suma să fie disponibilă efectiv la data prevăzută.

În cazul în care, din cauza unor motive personale, participanții doresc să se retragă de la curs ulterior achitării taxei, vor anunța acest lucru în scris la adresa de email rap@pandorrastyle.ro.

În cazul în care participantul dorește să se retragă de la stagiu după data de 03 Octombrie 2022, inclusiv în ziua stagiului, suma achitată nu poate fi restituită și va fi reținută integral de către organizator.

În situații excepționale (de exemplu boală gravă), se poate solicita restituirea integrală a taxei, condiționat de prezentarea de documente în sprijinul cererii. Organizatorul este îndreptățit să decidă unilateral de la caz la caz dacă suma se restituie participantului.

Dacă numărul de participanţi este prea mare pentru un stagiu, organizatorii vor propune o listă de aşteptare sau pentru un alt stagiu.

Prin transmiterea pe e-mail la rap@pandorrastyle.ro a solicitării de înscriere participanții confirmă că au luat la cunoștință condițiile de participare așa cum sunt ele prezentate mai sus.

Organizator:

Pandorra Dreams SRL, CUI: 34149113, J23/3824/2020, Balotesti, str. Viselor nr. 1, Vila 64, jud. Ilfov

Informații la:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *