Arcana 7 Victoria – Madona, receptivitate și creație

Autor Elena Beca

Arcana 7, reprezentată în mod obișnuit ca un car triumfal este expresia legăturii între sinele superior și creatorul divin, contactul cu Spiritul Pur.Carul este nelimitat în timp și spațiu, nu este limitat de determinismul pământesc. Simbolic, carul face trecerea omului originar peste abisul, considerat o separare între tărâmul cel mai înalt și sfera manifestării. Este vehicolul prin care Dumnezeu se înfățișează celor vrednici.

     Ca prezență divină în lume, carul este experiența învățării,  ca trezire și înțelegere a nevoii de confruntare cu altul.

   Carul este arhetipul Spiritului aflat în spatele a ceea ce credem că este realitatea.

   Fiul lui Dumnezeu -Tatăl este născut într-o lume imperfectă. Fiul este conștiința de sine emergentă, în dezvoltare.

   Mesajul arcanei ne transmite că nu suntem singuri în această lume, există o ghidare care ne conduce dincolo de iluziile rezultate din percepțiile care ne vin prin simțuri.

   Carul duce speranța omenirii în nemurire. Este reprezentarea spiritului din materie și a materializării spiritului.

   Cel care conduce carul este o forță uriașă cosmică, o ființă completă care unește lucrurile opuse. El ne învață că o mie de motive pentru a abandona în viață, nu valorează cât unul singur de a continua.

   Nici frica , nici moartea nu-l pot opri. Este forța care acționează in prezentul fiecărei  ființe. Toate le pot întru Hristos cel care mă întărește, spune Sfântul apostol Pavel în epistola către Filipeni.  

   Totul este făcut cu o forță teribilă, este însuși principiul acțiunii în univers. Este triumful eternității în inimă.

     Carul este victoria pe toate planurile, el aduce influența planului înalt asupra celor de jos.

     Totul în lume se împlinește prin participarea excepțională a Mariei, Maica lui Iisus , Fiul lui Dumnezeu.

    Maria este copila adusă pe  lume de un cuplu de oameni bătrâni, Ioachim și Ana, prin rugăciune și credință.

   Sfinții părinți Ioachim și Ana încredințează fetița templului.

   Maria, fecioara  care este logodită cu un om numit Iosif primește, la vremea cuvenită, mesajul lui Dumnezeu prin glasul îngerului Gabriel. Duhul Sfânt se va pogorî  peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. (Sfânta Evanghelie după Luca, 1, 35)

     Iar lui Iosif, ingerul i-a spus, Iosife fiul lui David , nu te teme a lua pe Maria , logodnica ta , că ce s-a zămislit într-însa este din Duhul Sfânt, Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus,  și toate s-au făcut ca să se împlinească proorocia , Iată,  Fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește Cu noi este Dumnezeu( Sfânta Evanghelie după Matei 1, 20, 21, 23)

      Total receptivă , Maria se încredințează planului Divin spunând  Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău.(Sf Ev, Luca 1, 38) și va naște pe Fiul lui Dumnezeu Cel Viu, deopotrivă numit Fiul omului, deschizând astfel calea spre victorie a omenirii, cea mai mare victorie pentru toți oamenii, călcarea morții și surparea răului din lume, prin sacrificiul pe cruce.

   Maria primește cu aceeași supunere prevestirea lui Simeon cu prilejul aducerii lui Iisus la templu. Și iată era  în Ierusalim un om cu numele Simeon, și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu , așteptând mântuirea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Și i se făgăduise să nu vadă moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit la templu …El L-a primit în brațele  sale(pe Iisus) și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește pe robul tău stăpâne după cuvântul tău, în pace,  că văzură ochii mei  mântuirea ta…iar Mariei  Și prin însuși sufletul tău va trece sabie (Sf. Ev Luca 2, 25-30, 35)

     Maria , mama lui Iisus își însoțește copilul cu discreție și delicatețe pe drumul faptelor ce îi erau hărăzite. Iar copilul creștea și se întărea cu duhul, umplându-se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El. (Sf Ev Luca 2, 40)

    Părinții lui îl duceau în fiecare an la Ierusalim. Iar când a împlinit doisprezece ani s-au dus din nou cu El la Ierusalim, dar de data aceasta El nu s-a mai întors cu ei la sfârșitul sărbătorilor. După trei zile de căutări părinții l-au găsit la templu stând între cei învățați ascultându-i și întrebându-i. Iar mama lui a zis către el, Fiule de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată tatăl tău și eu te căutăm îngrijorați. Și El a zis către ei, De ce mă căutați? Oare nu știați că în cele ale Tatălui Meu , mi se cade să fiu?  Dar ei n-au înțeles ce voia să spună. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. ( Sf Ev Luca 2, 48-51)

   Pe Maria , mama lui Iisus o mai întâlnim sfătuindu-l la nunta din Cana, unde El preschimbă apa în vinul  cel mai bun, făcând astfel întâia minune.

  Altfel, atât ea cât și frații săi, sunt pentru Iisus părtași la ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. În timp ce predica mulțimilor de pretutindeni, care se îmbulzeau, venind să îl vadă  i-au zis unii Iată mama ta, și frații tăi, și surorile tale sunt afară și te caută. Și răspunzând lor a zis, Cine este mama mea și frații mei? Și privind pe cei care ședeau în jurul Lui a zis, Iată mama mea și frații mei. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acela este fratele meu și sora mea și mama mea. ( Sf Ev. Marcu, 3, 32-35)

    Moment de o intensitate copleșitoare, este cel în care Maria  primește de la Fiul sau, de această dată, misiunea ei, aceea de a fi Maică pentru toți oamenii și Ocrotitoare a neamului omenesc. Aflat pe cruce, Iisus văzând pe mama sa și pe ucenicul său pe care il iubea stând alături a zis mamei sale Femeie iată fiul tău, apoi a zis ucenicului, Iată mama ta. ( Sf Ev, Ioan 19, 26-27)

   Toată această dramaturgie este reprezetată într-un obiect sculptat in evul mediu numit Opening Madonna.

    Această sculptură de 36,8 cm înalțime, făcută din lemn de stejar datează din primii ani ai secolului al 14 lea.

    In prezent face parte din colecția Muzeului Metropolitan de Artă din New York, SUA.

    Exteriorul său o descrie pe Fecioara Maria , ținându-și Fiul în brate. 

      Sculptura poate fi deschisa din centrul Feciorei și revelează șase scene care flanchează Treimea Creștină. In scena Trinității, pe tron se află Dumnezeu Tatăl care ține între genunchi crucea pe care trebuia să se afle spânzurat trupul lui Hristos, unsul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu, elemente care in prezent lipsesc.

     Acest obiect oferă o imagine a ciclului creației și salvarii, făcând dovada coabitării masculinului și femininului într-o singură formă.

    Sculptura exterioară reprezentând pe Iisus copil în brațele mamei sale dă expresie unor metafore asociate cu doctrina incarnării  Hristosului. Mama își hrănește copilul cu laptele său, corpul Mariei fiind simbolul bisericii creștine Ecclesia, disponibilitatea divinului față de lumea oamenilor prin intermediul oficiilor bisericii.

     Maria deschide poarta lumii, poarta prin care Iisus vine în lume și în același timp ea este poarta cerului care se va deschide pentru trecerea aleșilor spre cer.

   Prin deschiderea Madonei se oferă accesul la o viziune  beatifică, o cunoaștere intuitivă a lui Dumnezeu, prezentat prin trinitate, ca tron al milei . Dumnezeu Tatăl își oferă Fiul sacrificat pentru salvarea lumii oamenilor.         

      Hristos apare în această sculptură reprezentat pe de o parte înălțat pe brațul mamei sale , pe de altă parte la picioarele Tatălui Creator, coborând El Însuși pentru a lua formă umană. Scenele interioare , pictate, descriu aspectele vieții lui Hristos, nașterea, sacrificiul și epifania sa, sau revelația neamului omenesc.

   Toate demonstrează convingerea  medievală cu privire la disponibilitatea universală a mesajului creștin privind salvarea omului.

    Procesul tactil al deschiderii corpului Fecioarei, dramatizează o secvență calitativă a dobândirii cunoașterii, atât prin descoperirea trinității care se află în interiorul său cât și oferind credinciosului posibilitatea de a atinge, a deschide și a putea avea acces la o formă concretă a tărâmurilor cerești, invizibile. Prin deschidere se revelează Trinitatea aflată în interiorul Fecioarei.

    Sculptura facilitează suscitarea unui proces cognitiv prin care credincioșii se apropie de Dumnezeu, proces care este conținutul experienței religioase intr-un context european  materialist.

    Atât ca reprezentare, cât și conținut simbolic, imaginea statuei Virginei deschise, trimite spre ideea de completitudine. În această întregire, căutată de fiecare om stă înțelesul victoriei.

   Este femeia din care se întrupează masculinul și Treimea Sfântă , Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt .

    Calea este Fiul care duce lucrurile la desăvârșire a adevărului  vieții, căci nu sfârșește în moarte, ci învie.

    Iar Fiul este chiar modelul omului înnoit , care transcende ispita și aduce în manifestare plenară chipul și asemănarea cu Tatăl Creator.

      Victoria este nesfârșita creație, în care viața se reînnoiește, în vibrația care se înalță,  în timp ce din piepturi răsună până la cer Osana. 

    Bibliografie

Shira Brisman,  Opening Virgin, Object Narativ, în, Conversations: An online Journal of the Center for the study of Material and Visual Cultures of Religion , 2014

Elena Beca a absolvit cursurile Facultății de Filosofie a Universității din București secția Sociologie, în 1976.

Este Doctor în Filosofie al Universității din București din 1996.

Timp de 22 de ani a predat Sociologie la această Universitate și a colaborat cu alte instituții din domeniul educației.

A avut privilegiul să fie studenta Doamnei Zerka Moreno în Psihodramă și în perioada pregătirii doctoratului a avut un stagiu la Royal College în Londra unde a studiat Life Events and Illness cu George Brown, Tirill O Harris și Paul Bebbington.

În prezent este Practician al metodei Referențialului Arhetipurilor Personale și Formator pentru primele module din această metodă, sub îndrumarea lui Georges Colleuil.

Dr. Elena Beca este o persoană complet dedicată studiului, un interlocutor atent și empatic și mai mult ca toate, un bun povestitor.