Codul deontologic

CODUL DEONTOLOGIC AL PRACTICIANULUI ȘI FORMATORULUI METODEI
REFERENȚIALUL ARHETIPURILOR PERSONALE

Practicienii și formatorii metodei Referențialul Arhetipurilor Personale își iau angajamentul să utilizeze Referențialul Arhetipurilor Personale respectând etica și spiritul de lucru stabilite de creatorul său, Georges Colleuil.

Articolul I – Formarea

1- Un Practician sau un Formator a studiat metoda împreună cu un formator recunoscut de o școală agreată a Referențialului Arhetipurilor Personale ( Référentiel de Naissance în forma originală din limba franceză) competentă în eliberarea unui certificat recunoscut de către Georges Colleuil, creatorul metodei sau de către urmașii săi. În sânul acestei școli acesta și-a însușit o formare profesională aprofundată, teoretică și practică. Recunoscut și certificat pentru competențele sale, este apt la rândul său să dezvolte competențele necesare pentru a îndeplini rolul de Practician sau Formator.

2 – Practicianul sau formatorul își cunoaște perfect propriul Referențial. Acesta va continua a se informa despre noile abordări și descoperiri în această metodă urmând a se informa continuu, dezvoltându-și calitățile pedagogice, cu scopul de a prezerva intactă legitimitatea lor de a utiliza instrumentul Referențialul Arhetipurilor Personale.

3 – Formatorii în Referențialul Arhetipurilor Personale pun la dispoziția elevilor lor întreaga documentație privind formarea ca Practician sau Formator Referențialul Arhetipurilor Personale ( cursuri, carnet de formare, școli agreate, etc.)

Articolul II – Profesionalism

1 – Practicianul și formatorul au o etică: se angajează cu profesionalism să nu deturneze sensul instrumentului Referențialul Arhetipurilor Personale care rămâne un suport de dezvoltare, autonomie și liber arbitru pentru cel care studiază metoda.

2 – Etica și conținutul Referențialului Arhetipurilor Personale sunt dezvoltate în operele lui Georges Colleuil, creatorul metodei.

Articolul III – Atitudinea rezervată

1 – Practicianul și formatorul se angajează să dea dovadă de o atitudine rezervată. Aceștia iau în calcul consecințele directe și indirecte pe care le pot avea intervențiile și afirmațiile lor.

Articolul IV – Comunicare – Publicitate

1 – a) Practicianul și formatorul sunt încurajați să aducă la cunoștința școlii REFORM proiectele lor de comunicare ( cărți de vizită, website, fluturași, etc.) pentru a se asigura că publicitatea lor respectă spirtul și etica metodei Referențialul Arhetipurilor Personale și de asemenea rămâne în acord cu legislația în vigoare.

1 – b) În ce privește publicitatea, Practicianul și Formatorul au grijă ca întreaga informație despre ședințe, ateliere și seminarii destinată publicului se face într-o atitudine decentă și rezervată.

1- c) Toate suporturile de comunicare vor indica într-o formă clară și lizibilă fraza următoare:
Referențialul Arhetipurilor Personale ( Le Référentiel de Naissance ) este creație Georges Colleuil și înregistrat la Institutul Național al Proprietății Industriale din Franța sub numărul 063425574.

Articolul V – Calitatea muncii prestate

1 – Practicianul și Formatorul au libertatea de acțiune totală în organizarea ședințelor și atelierelor. De asemenea, Practicianul va aduce la cunoștința consultanților săi faptul că lucrul
cu metoda Referențialul Arhetipurilor Personale nu poate substitui o psihoterapie cu excepția situației în care, Practicianul este el însuși psihoterapeut.

2 – În cursul unei ședințe schimbul va fi personalizat, consultantul fiind invitat să se exprime asupra simbolurilor care îi sunt prezentate în Referențialul său personal. Practicianul și Formatorul vor încuraja consultanții și studenții lor în a explora, a înțelege și a integra propriul lor Referențial. Aceștia îi vor recadra atunci când este necesar, sugerând noi piste, ajutându-i să își conștientizeze resursele.

3 – Practicianul și formatorul respectă valorile și credințele consultanților și studenților lor (religioase, politice, filosofice, etc.)

Articolul VI – Secretul profesional și anonimatul

Practicianul și formatorul sunt supuși regulilor obișnuite ale secretului profesional acesta întinzându-se asupra a tot ceea ce au văzut, auzit sau înțeles în timpul ședințelor sau seminariilor. Aceștia se angajează în a face respectat secretul profesional și regula anonimatului de către studenții, angajații sau colaboratorii lor.

Articolul VII – Independența

1 – Fiecare Practician sau Formator își va decide propriul tarif ținând cont de criteriile cerute de școala la care este afiliat.

2 – Practicianul nu va interpreta Referențialul în absența persoanei la care face referință, etica Referențialului subliniind faptul că o consultație este mai întâi un schimb viu cu persoana care face acest demers.

3 – Practicianul nu poate da consultații telefonic cu excepția situației în care se angajează în a respecta protocolul special stabilit pentru consultațiile online via Skype.

4 – Etica Referențialului Arhetipurilor Personale nu susține o exclusivitate teritorială și prin urmare Practicianul și Formatorul nu pot pretinde aceasta.

Articolul VIII – Apartenența instituțională

Faptul că un Practician și Formator aparțin unei anumite structuri sociale sau asociative nu va influența buna aplicare a regulilor deontologice prezentate în acest cod etic.