Instrucțiuni pentru redactarea memoriilor

Cum să redactăm și să prezentăm diferitele memorii cerute pe parcursul formării?

Studiul Referențialului Arhetipurilor Personale (RAP) se înscrie în demersul acompaniamentului prin simbol. Acest instrument se însușește într-o formare specifică, total independentă de altă cunoaștere. La fel ca orice altă disciplină, Referențialul Arhetipurilor Personale nu poate fi utilizat decât după integrarea unei teorii și a unor mecanisme care îi sunt proprii.

Școala Internațională a Referențialului Arhetipurilor Personale este atentă să formeze practicieni și formatori de calitate atât din punct de vedere uman cât și tehnic. Din acest motiv parcursul profesionalizării ca practician și formator în metoda RAP este riguros și exigent. Cel care se formează se angajează într-un demers etic și responsabil vis-a-vis atât de el însuși cât și de persoanele pe care le acompaniază pe o cale uneori dificilă și vis-a-vis de grupurile cărora le va transmite întreaga bogăție a acestui instrument păstrând un spirit respectuos față de viitorii studenți și aliniindu-se valorilor școlii.

În această optică trei memorii sunt cerute pentru a valida și legitima competențele viitorilor profesioniști.

 1. Un memoriu personal care validează faptul că studentul și-a însușit dinamica propriului RAP în trăirea personală.
 2. Un memoriu de practician care validează faptul că persoana candidată la a deveni practician și-a însușit dinamica RAP în contextul unui acompaniament individual.
 3. Un memoriu de formator ce validează faptul că persoana candidată la a deveni formator și-a însușit dinamica RAP în contextul formării și acompaniamentului în grupuri.

Faptul că respectați instrucțiunile de prezentare și redactare descrise mai jos va fi primul indicator pentru juriu în ceea ce privește capacitatea Dvs. de a asculta și integra spusele viitorilor Dvs. consultanți și studenți.

Este rolul formatorului certificat (și nu în curs de certificare) de a își acompania elevii în redactarea memoriului. În același timp, dacă doriți să beneficiați de un ajutor complementar în redactarea memoriului, vă puteți adresa unui membru din echipa Școlii:

**************

INSTRUCȚIUNI PENTRU PREZENTAREA MEMORIULUI PE PROPRIUL REFERENȚIAL

Condiții prealabile: să fi participat la cele nouă module de formare + șase ateliere + Master Class

(Este important de notat faptul că scrierea memoriului începe încă de la primele module numai că acesta nu poate fi finalizat și predat decât după ce au fost urmate cele șase ateliere și Master Class).

Acest memoriu certifică faptul că persoana care urmează formarea RAP și-a însușit dinamica propriului Referențial în trăirile sale personale.

Memoriul pe propriul RAP încheie primul ciclu de formare dar nu autorizează încă utilizarea Referențialului intr-o formă profesională. Acest prim memoriu trebuie predat la 3 luni după Master Class.

Puteți structura acest memoriu în felul următor:

 • cronologic (diferitele etape ale vieții) sau
 • tematic (viața afectivă, profesională, sănătate, etc.)

Nu este necesar să tratați toate zonele. Puteți, de exemplu, pleca de la un eveniment important al vieții voastre și arăta cum l-ați trăit, subliniind configurațiile și aspectele majore din Referențial.

 Nu este permis:

– Descrierea Arcanelor zonă cu zonă într-o manieră școlară.

 De evitat:

 • Folosirea pronumelor  fără formă personală, acestea indicând o lipsă de înșiruire a propriului Referențial.
 • Referințele prea numeroase din alte domenii (numerologie, astrologie, flori de Bach, etc.) Acest memoriu personal este centrat pe propriul Dvs. Referențial și nu pe alte demersuri din viața Dvs.

Ce nu este acest memoriu:

 • Nu este o autobiografie. Nu trebuie să “vă povestiți”. Nu evocați decât elementele din viața Dvs. ce pot fi puse în relație directă cu explorarea propriului Referențial. Acest memoriu este un suport care validează buna înțelegere a mecanismelor Referențialului personal.
 • Nu este un exercițiu terapeutic prin scris.
 • Nu este o lucrare de licență universitară care ar urmări o abordare impersonală a Referențialului Dvs.

Obiectiv:

 • Să arătați capacitatea de a face legătura între trăirea Dvs. personală și zonele și arcanele din Referențial respectând  regulile de aur ale Referențialului.
 • Să arătați că ați integrat diferitele aspecte ale Referențialului și că știți să le puneți în paralel cu trăirile Dvs personale.

Criterii de evaluare și validare ale memoriului:

 • Respectarea regulilor de aur și etica Referențialului Arhetipurilor Personale
 • Buna integrare a ierarhiei aspectelor și înțelegerea noțiunilor aspectelor diagnostic, remedii, cicatrici.
 • Înțelegerea și punerea în aplicare a dinamicii Referențialului Arhetipurilor Personale.

 • Exemple:
  • Dacă abordați zona 7, nu uitați să evocați zona 6 explicând cum aceasta v-a ajutat să vă depășiți provocarea.
  • Dacă identificați o încuietoare în Referențialului Dvs., evocați de asemenea diferitele chei propuse pentru a o deschide, adică zonele 6, 12, 13, 14. Chiar dacă nu reușiți încă să  utilizați aceste chei, este important să explicați că ați înțeles mecanismele propuse de RAP-ul Dvs. și cum le puteți aplica în viața voastră.
 • Capacitatea de a utiliza Referențialul în momente cheie ale existenței pentru a identifica mai bine caracteristicile personale.
 • Capacitatea de a individualiza simbolurile universale în propria experiență individuală. A spune de exemplu că Temperanța în zona 6 vă ajută să comunicați este insuficient. Este necesar să identificați și să numiți calitățile asociate cu Temperanța și să explicați modul în care le puteți utiliza pentru a comunica.

Prezentarea memoriului:

 • Referențialul personal trebuie să apară pe prima pagina împreună cu numele, prenumele și data nașterii.
 • Memoriul nu  trebuie să conțină alte ilustrații in afară de cea a RAP-lui studentului.
 • Font: Calibri 12
 • Distanțarea liniei: simplă
 • Lăsați o margine la dreapta de 4 cm.
 • Paginile trebuie numerotate
 • Memoriul trebuie să conțină minimum 25 de pagini și maximum 30 de pagini.

Aceste cerințe vor permite  referentului să poată lectura cu seriozitate și profunzime lucrarea Dvs. Dacă aceste cerințe nu sunt respectate, riscați refuzarea evaluării memoriului.

Trimiterea memoriului:

 • Pentru studenții care au urmat formarea în Școala Reform, memoriul trebuie trimis via mail în versiune PDF la adresa: ecole.reform@gmail.com. Acesta va fi însoțit de o imagine scanată a carnetului de formare.
 • Pentru studenții care au urmat formarea cu un formator agreat al Școlii, formatorul este cel care va valida memoriul. După validare, formatorul va cere Școlii să tipărească certificatul de final de studii care atestă parcurgerea totalității cursurilor din primul ciclu RAP.

NB : Obținerea certificatului de finalizare a cursurilor RAP din primul ciclu nu autorizează folosirea numelui Referențialul Arhetipurilor Personale într-o formă profesională. Dacă studentul a semnat cu școala un “Acord provizoriu de acompaniament în ședințe” acesta va trebui să respecte cadrul definit în acest acord.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND PREZENTAREA MEMORIULUI DE PRACTICIAN RAP cu susținere în fața juriului

Condiții prealabile: validarea primului memoriu asupra propriului RAP.

Candidatul la certificare trebuie să acompanieze o persoană benevolă și voluntară  (pe care o vom numi “beneficiar test”), alta decât persoanele din familie și cercul restrâns de prieteni, pentru a lucra pe Referențialul acesteia din urmă timp de 9 ședințe cu o durată de circa o oră pentru fiecare ședință. Aceste 9 ședințe trebuie să se deruleze pe durata a unui an și jumătate maxim.

Aceste 9 ședințe trebuie sintetizate în memoriul Dvs. subliniind evoluția și pertinența acompanierii.

NB: Este important să înregistrați fiecare ședință cu acordul scris  al beneficiarul test. Aceste înregistrări vă vor ajuta în scrierea memoriului. De altfel, în orice moment, școala sau  referentul Dvs. vă pot cere să îi transmiteți electronic (MP3) de exemplu o ședință întreagă înregistrată, precizând numărul ședinței, data și acordul beneficiarului test.

Juriul:

 • Se va reuni la 3-6 luni după predarea memoriului.
 • Susținerea se va derula online pe Skype sau Zoom.
 • Susținerea va dura circa o oră.
 • Candidatul va fi informat de acceptarea sau refuzul certificării lui de practician în următoarele 3 zile ce urmează susținerii.

Juriul va evalua:

 • Aptitudinea candidatului de a-l susține pe beneficiarul test în întrebările pe care acesta le are utilizând dinamica RAP ca proces de sprijin individual.

Juriul va  aprecia în mod special:

 • Respectarea regulilor de aur și etica Referențialului.
 • Punerea în valoare a ierarhiei aspectelor cât și a aspectelor diagnostic, remediu și cicatrice.
 • Capacitatea candidatului de a ajuta beneficiarul test în a-și proiecta trăirile în simbolurile universale și de a le exprima într-un limbaj explicit.

În timpul susținerii:

 • Toate aspectele expuse mai sus vor fi chestionate.
 • Candidatul va fi invitat să explice cum a utilizat dinamica RAP-ului ca suport de dialog între el și beneficiarul test.
 • Candidatul va trebui să arate cum de-a lungul ședințelor, beneficiarul test a dezvoltat o mai bună cunoaștere de sine și a ameliorat dialogul cu sine însuși cu ajutorul dinamicii RAP.
 • Candidatul va trebui să își exprime propria trăire în timpul acestor 9 ședințe: ce a fost ușor de pus în aplicare, ce a cerut mai multe eforturi și i-a impus candidatului să se autodepășească.
 • Îi va fi cerut de asemenea candidatului să arate cum se va sprijini pe propriul Referențial și legăturile pe care le poate stabili între provocările și/sau resursele sale și rolul de practician. Cu această ocazie, candidatul va putea spune juriului dacă aceasta experiență de acompaniament i-a adus  o mai bună  înțelegere a propriului Referențial.

Prezentarea memoriului de practician:

 • Pe pagina de pe copertă, indicați:
  • numele și prenumele candidatului practician
  • durata acompaniamentului
  • o adresă de email + număr de telefon + id Skype
 • Referențialul beneficiarului test trebuie să apăra în primele pagini și să conțină numele, prenumele (sau pseudonimul) și data nașterii.
 • Memoriul nu trebuie să conțină nicio altă ilustrație decât cea a Referențialului beneficiarului test.
 • Font: Calibri 12
 • Distanțarea liniei: simplă
 • Lăsați o margine la dreapta de 4 cm.
 • Paginile trebuie numerotate
 • Memoriul trebuie să conțină minimum 35 de pagini, și maximum 40 de pagini.

După ce a fost supervizat de formatorul referent sau tutorele referent, memoriul candidatului la titlul de practician (candidat practician) va fi trimis în versiune PDF pe cale electronică la adresa: ecole.reform@gmail.com

Acesta va fi însoțit de:

 • O copie a carnetului de formare
 • O cerere scrisă de certificare motivată
 • Un certificat care atestă urmarea unei psihoterapii cu o durată de minimum 1 an cu un psihoterapeut avizat. Școala privilegiază abordările psihologiei analitice și psihoterapia de inspirație analitică. De asemenea, sunt apreciate terapiile “umaniste” ca de exemplu Psihoterapia Centrată pe Persoană (Carl Rogers). Această terapie nu trebuie să fie mai veche de 7 ani.
 • Nu puteți urma o terapie cu un practician RAP, cu excepția cazului în care acesta practică în paralel un alt tip de terapie.
 • O cerere de înregistrare în anuarul școlii cu elementele pe care doriți să le menționați (website, telefon, etc.) Pentru a putea apărea în anuarul școlii trebuie să obtineți în prealabil certificatul se practician RAP.

INSTRUCȚIUNI DE PREZENTARE A MEMORIULUI DE FORMATOR ÎN METODA REFERENȚIALULUI ARHETIPURILOR PERSONALE cu susținere în fața juriului

                         

Condiții prealabile:

 • Să fiți deja practician certificat în metoda Referențialul Arhetipurilor Personale.
 • Să fi semnat cu școala sau cu formatorul referent un pact pedagogic ce vă autorizează să susțineți conferințe, ateliere sau module de formare RAP pentru a acumula o experiență pedagogică ce va fi descrisă în memoriu.

Candidatul va scrie memoriul expunând practica sa în susținerea atelierelor, modulelor de formare sau conferințelor, conform cu cele indicate în pactul său pedagogic. Va putea de asemenea să se sprijine pe experiența obținută ca asistent formator,  dacă  a avut această posibilitate.

Juriul:

 • Se va reuni la 3-6 luni după predarea memoriului.
 • Susținerea se va derula online pe Skype sau Zoom.
 • Susținerea va dura circa o oră.
 • Candidatul va fi informat de acceptarea sau refuzul certificării lui de practician în următoarele 3 zile ce urmează susținerii.

Juriul va evalua:

Felul în care candidatul se folosește de dinamica RAP în contextul formării și acompaniamentului în grup.

Juriul va aprecia în mod special:

 • Felul în care candidatul a știut să mențină o coeziune și o dinamică de grup.
 • Felul în care candidatul a știut să transmită valorile și etica ce stau la baza transmiterii Referențialului Arhetipurilor Personale.
 • Calitățile sale pedagogice în explicarea punctelor dificile de calcul sau pentru a ajuta o persoană să se proiecteze în simbol și să se apropie de acest simbol prin expresie și limbaj.
 • Capacitatea de a favoriza  comunicarea, ascultarea și dialogul plecând de la RAP într-un context de acțiune colectivă (diferită de consultația individuală).
 • Capacitatea de a se autochestiona.
 • Dorința candidatului de a își îmbogățiți cunoștințele în mod constant în general și cele RAP în particular.
 • Motivația candidatului de a se angaja în transmiterea metodei RAP.

În timpul susținerii:

 • Toate punctele enumerate mai sus vor fi chestionate.
 • Candidatul va fi invitat să împărtășească felul în care a trăit experiența de teren: ce a fost mai ușor de aplicat și ce l-a solicitat mai mult, unde a reușit să se autodepășească și unde a avut de învățat.
 • Candidatul va trebui să arate cum s-a sprijinit pe propriul său Referențial și legăturile stabilite între provocările și resursele sale și rolul de formator. Cu această ocazie, candidatul va putea spune juriului dacă această experiență de acompaniament i-a permis să dezvolte o nouă înțelegere a propriului său RAP.

Prezentarea memoriului de formator:

 • Pe copertă vor fi indicate:  
  • numele și prenumele candidatului formator
  • perioada de experiență pedagogică
  • adresa de email + numărul de telefon + id Skype

 • RAP-ul candidatului formator trebuie să apară în primele pagini.
 • Memoriul nu trebuie să conțină nicio altă ilustrație decât cea a Referențialului candidatului formator.
 • Font: Calibri 12
 • Distanțarea liniei: simplă
 • Lăsați o margine la dreapta de 4 cm.
 • Paginile trebuie numerotate
 • Memoriul trebuie să conțină minimum 35 de pagini, și maximum 40 de pagini.

După ce a fost supervizat de formatorul referent sau tutorele referent, memoriul candidatului la titlul de  formator (candidat  formator) va fi trimis în versiune PDF pe cale electronică la adresa: ecole.reform@gmail.com

Va fi însoțit de:

– O copie după carnetul de formare

– O copie după pactul pedagogic

– O cerere scrisă de certificare motivată

*************

Începând cu formările ce vor demara la sfârșitul anului 2020, începutul anului 2021, școala va percepe o taxă de dosar ce va include acoperirea cheltuielilor membrilor juriului, timpul de deliberare ce urmează susținerii, răspunsul personalizat via email, tiparirea și transmiterea diplomei.

Pentru a evita cheltuielile suplimentare în cazul refuzului juriului, este recomandat să fiți supervizat de un tutore referent în redactarea memoriului Dvs. Ca regulă generală, formatorul este cel care supervizează memoriul elevului său înainte ca memoriul să fie trimis către Școală, aceasta fiind singura abilitată să organizeze juriul și susținerea memoriului. Totuși, dacă formatorul nu are timpul necesar, candidatul poate apela la un tutore referent. Tutorii referenți sunt acei formatori și practicieni recunoscuți de Școală, persoane care posedă experiență, competență și legitimitate.

Tutori referenți ai Școlii internaționale Referențialul Arhetipurilor Personale: