Arcana 2 – Voalul Zorilor

538263_419765978109952_705061487_n

Descriere Arcana 2: Zorile răzbesc prin brumă. Ceva insesizabil pare să dispară sub un voal. O cunoaștere misterioasă este la îndemâna celui care va îndrăzni să treacă dincolo de acest voal.

Dar poarta e strâmtă, trecerea dificilă.

O femeie se zărește în spatele voalului? Sau poate în spatele voalului se ascunde secretul secretelor. Cele două spirale între sâni și pe cel de al treilea ochi al său se întorc în sens invers, chemând armonizarea contrariilor.

O carte este deschisă pe masă. O pagină este scrisă, o alta încă nu. O carte deschisă tuturor cititorilor, disponibilă tuturor citirilor. Această carte neagră, culoare a transformării, cu pagini albe simbolizând libertatea transmite un mesaj în același fel în care s-ar aduce pe lume un copil.

Voalul Zorilor este primul maestru, prima femeie, femeia înțeleptă. Ea apare pentru a-l aduce pe Saltimbanc în Lume, scoțîndu-l din neantul iluziilor și ajutându-l să se cunoască pe sine. Acesta este universul matern. Mamă, zeiță mamă, zeiță bătrână, pântec al fecundității, Gaia, Isis, Venus. Voalul Zorilor simbolizează posibilitatea de a dialoga cu invizibilul intra-uterin, puterea absolută de a crea viul dar în același timp pe femeia înțeleptă, cea care ne deschide prima poartă în viață, care rupe primul voal.

Mama este evident prima între toate femeile, cea cu care am trăit prima relație și care va defini modelul relației noastre viitoare cu alții.

Voalul Zorilor simbolizează înțelepciunea din femeie și ceea ce este feminin în înțelepciune. Este o trimitere la nevoia de a ridica voalul de peste realitate pe care îl avem în noi.

Voalul Zorilor vorbește despre arhetipul feminin. El sugerează trecerea spre Tărâmul Făgăduinței și propune Saltimbancului să treacă dinspre profana lume a iluziilor în spațiul sacrului ca univers al înțelepciunii. Saltimbancul vine în sfârșit în Lume. Nu există altă naștere decât nașterea de sine. Cunoașterea presupune să ne revelăm esențialul din noi pe care îl ignorăm. Aceasta este nașterea sufletului.

Avansând, Saltimbancul va continua să-și întâlnească maeștrii. Ei îl vor învăța să se cunoască pe sine însuși.

Cuvinte cheie: Dezvălui. Ascund. Disimulez.

Naștere. Cunoaștere. Cultură. Trecere. Deschidere. Mamă. Inițiere. Secret. Femeie înțeleaptă. Invizibilitate. Interioritate. Mister. Maieutică. Revelație. Dezvăluire . Feminin. Trecere dintr-un plan în altul.

Georges Colleuil,  traducere Elena Beca, practician și formator în supervizare, e-mail: elena_beca@yahoo.com