Arcana 13 – Arcana fără nume

Descriere Arcana 13: A fi o persoană și a fi nimeni sunt două aspecte care par a fi același lucru. Fără nume îmi caut adevăratul nume. Personalitatea înseamnă mai multe părți, identitatea este unitară. Cea căreia nu i se pronunță numele și care călărește lumile nu are respect pentru nici un bun terestru și temporal. Totul e chemat să dispară.

Construirea identității trece prin deconstrucția personalității. Nimic nu-i rezistă călărelii neobositei dansatoare, secerătoarei, cavalerului celeilalte lumi. Totul se află în permanentă transformare. Așa se întâmplă și cu identitatea noastră care înflorește prin distrugerea cuiraselor eului. Această arcană nu are nume, ar fi stânjenitor să o numim pe ne-numita.

Se vede aici un schelet fluturând o sabie de aur în mâna dreaptă. Lovește tot ce întâlnește în cale abandonând pe jos oseminte și capete încoronate, mâini imploratoare, picioare tăiate, strălucirea culorilor.

Această a 13-a arcană a fost asociată cu imaginea morții, pentru aceasta apare cel mai frecvent în iconografia tradițională sub forma unui schelet, purtând o coasă cu care lucrează pământul adeseori călărind.

Totuși în Tarotul de Marrakesh arcana nu are nume. Poate din superstiție, spunând cuvântul chemi manifestarea. Sau poate pentru că această arcană nu reprezintă moartea, sau pentru că moartea nu există.

Este momentul în care inițiatul confruntat cu caracterul trecător al tuturor lucrurilor și meditând asupra unui craniu își dă seama de necesitatea de a se desprinde de corpul omului pământean pentru a genera în el o nouă structură.

Noțiunea de structură este foarte importantă pentru arcana 13. Avem un schelet și un schelet e o structură pe care se poate construi. Ar trebui deci aici să se verifice soliditatea fundamentelor.

Calul la rândul lui pare să locuiască în două lumi fiind totuși una cu călărețul. Ca și cum omul s-ar identifica cu instinctele sale animalice. Simbol de putere și de energie, calul trebuie condus prin înțelepciune și rațiune. Acestea presupun transformarea, întoarcerea la esențialul sinelui. Piele și os. Calul face legătura între opuși. Galopează de la lună la soare, de la moarte la viață. Se contopește cu șamanul care îl călărește, deschizând frontierele, traversând universuri, depășind limitele.

Cuvinte cheie: Eu sunt. Eu mă transform. Renasc. Distrug. Elimin. Purific.

Identitate. Moarte. Autosabotaj. Renaștere. Transformare. Structură. Construcție. Netezire. Despuiere. Revalorizarea sinelui. Alchimie internă.

Georges Colleuil,  traducere Elena Beca, practician și formator în supervizare, e-mail: elena_beca@yahoo.com